Γνώριζε ότι η παραμονή μας στην αρετή δεν εξαρτάται από μας, αλλά είναι έργο της θείας χάρης. Να είσαι ταπεινή και να μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου μέχρις ότου βρεθείς στον τάφο.

(Όσιος Ιωάννης του Βάλαμο)