Γνώριζε μόνο, ότι το παν είναι ο Ιησούς· χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Γίνε άξιος να σε αγαπήσει, και τότε και συ θα Τον αγαπήσεις και θα σού δώσει την Χάριν Του.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)