Γιὰ τὴν ὑπόληψή τους φρόντιζαν πολλοί, γιὰ τὴν συνείδησή τους, ἐλάχιστοι. (Π. Σίρ)