Γιὰ νὰ εἶσαι ὄμορφη, ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ἀγαπημένη. (Ἐ. Κασέγεφ)