Γι΄αὐτό ὅλες τίς ἐντολές σου ἐφάρμοσα, γιατί μίσησα κάθε ὁδό ἀδικίας, (Ψαλμός 104).