Γέρων Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός (1/7/1921-1/7/2009) Τήν εὐχή του νά ἔχουμε