Γέρος εἶσαι ὅταν τὸ παρελθόν σὲ χαροποιεῖ πιὸ πολύ ἀπό τὸ μέλλον. (Τζών Κνίτελ)