Αὐτοί ποὺ ἔχουν ἕνα «γιατί» γιὰ νὰ ζοῦν, μποροῦν νὰ ἀντέξουν σχεδόν ὁποιοδήποτε «πῶς» (Φρήντριχ Νίτσε)