Αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεττεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη… (Ὁ χρόνος εἶναι ἕνα παιδί ποὺ παίζει πεσσούς καὶ ἡ βασιλεία τοῦ ἀνήκει…) Ἡράκλειτος