Αυτός που μας βάζει σε πειρασμό μας πειράζει δίχως να ξέρει αν θα υπακούσει σ’ αυτόν ο άνθρωπος ή όχι. (Αγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος)