Αυτοί που δεν ζουν για τον εαυτό τους αλλά γι’ Αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους, υπομένουν τις δοκιμασίες με χαρά. Αυτά δε που είναι από τη φύση τους μεγάλα και δύσκολα παθήματα, τα αξιολογούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, βρίσκοντάς τα μικρά και καρποφόρα. (Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου)