Αν πάλι είμαστε αμελείς, αν δεν τρέξουμε στον Κύριο και δεν Τον ακολουθήσουμε με συνέπεια, αφήνοντας τις αμαρτίες μας, όπως ο τελώνης και κατοπινός ευαγγελιστής Ματθαίος άφησε το τελώνιο και την πλεονεξία, τότε δεν θα πάρουμε εκείνο που ζητάμε. Πρέπει πρωταρχικά να φλογιστούμε από τη φωτιά της μετανοίας, της επιστροφής και της ικεσίας.

(Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)