Αν κάποιος δεχθεί επίθεση λόγω ελλείψεως συμπαθείας προς κάποιον, η καλύτερη μέθοδος είναι να μην σκέφτεται γι’ αυτό αλλά να προσεύχεται.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)