Αγρύπνα, αδελφέ μου, είσαι παροδικός σ’ αυτή τη ζωή, αλλά μην επιθυμείς χάριν των ολιγοχρόνιων απολαύσεων αυτού του βίου να χάσεις την αιώνια ζωή. Η ζωή μας, εν συγκρίσει με την αιωνιότητα, είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο.

(Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)