Ένα μόνο πάθος εμποδίζει να κάνουμε, όσο μπορούμε, το καλό, η αμέλεια. Το πάθος αυτό θεραπεύεται με την προσευχή και ελεημοσύνη.

(Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)