Άφησε το θέλημά σου, για να βρεις ψυχική ειρήνη. Επειδή το θέλημα του ανθρώπου έγινε χάλκινος τοίχος, και εμποδίζει τον φωτισμό και την ειρήνη.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)