Άριστη νηστεία είναι αυτή, που συμφωνεί με τις σωματικές μας δυνάμεις.

(Άγιος Βασίλειος ο Μέγας)