Άλλο να πιστεύεις πως υπάρχει Θεός κι άλλο να γνωρίζεις τον Θεό. Να το μυστήριο. Υπάρχουν ψυχές που γνώρισαν τον Κύριο, υπάρχουν ψυχές που δεν Τον γνώρισαν, αλλά πιστεύουν. Υπάρχουν όμως και άλλες, που ούτε Τον γνώρισαν ούτε πιστεύουν.

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)