Άλλο η μνήμη θανάτου που κάνομε ημείς, με διάφορες σκέψεις και θεωρίες (κι αυτή πολύ καλή και χρησιμότατη είναι), και άλλη αυτή, που δίδει o Θεός εν αισθήσει.

(Γέροντας Χαράλαμπος Διονυσιάτης)