Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού μου απήντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη, για να μη διαψευσθεί εκείνος που είπε: «Εκείνον που κατηγορούσε κρυφά τον πλησίον του τον έδιωχνα από κοντά μου»(Ψαλμ.100, 5).

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)