20210607


Οἱ ἄνθρωποι κλαῖνε διαβάζοντας φαντασίες τῶν ποιητῶν, ἀλλά τὰ αληθινά βάσανα τὰ παρακολουθοῦν μὲ ἀδιαφορία. ( Ἰσοκράτης )
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Τὸν ἀδύναμο τὸν καταβροχθίζουν τὰ δικά του πάθη. (Τόμας Ἔλιοτ)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε