20210517


Ἀπορία τὸ δυστυχεῖν (Ὁ δυστυχής πάντοτε διστάζει σὲ ὁ,τιδήποτε) Εὐριπίδης
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πάει μόνο στὸν ταπεινὸ καὶ πράο ἄνθρωπο. (π. Πορφύριος)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε