Προσωπικότητα – Πάλη με το περιβάλλον


Ποτὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν ξεκινᾶ τὴν ζωή του ἀπὸ μηδενικὴ βάση.
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Γιὰ ν΄ ἀνέβεις στὸν Θεό, χρειάζεται νὰ βυθιστεῖς μέσα σου (Β. Οὑγκώ)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε