Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 2,3


Ωσ. 2,3

εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν· λαός μου καὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν· ἠλεημένη.

Ωσ. 2,3

Τοτε ονομάσατε τον αδελφόν σας τον μέχρι προ ολίγου “Ου-λαόν μου”, “Λαόν μου” και την αδελφήν σας την μέχρι προ ολίγου “Ουκ-ηλεημένην”, “Ηλεημενην”.