Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 13,9


Ωσ. 13,9

τῇ διαφθορᾷ σου, Ἰσραήλ, τίς βοηθήσει;

Ωσ. 13,9

Εις αυτήν λοιπόν την καταστροφήν σου, ποιός, ω ισραηλιτικέ λαέ, θα σε βοηθήση;