Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 13,12


Ωσ. 13,12

συστροφὴν ἀδικίας. Ἐφραίμ, ἐγκεκρυμμένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ·

Ωσ. 13,12

δια το πλήθος των αδικιών των ιδικών σου και εκείνου. Ισραηλιτικέ λαέ, η τιμωρία σου μένει κρυμμένη, αλλ’ όχι όμως άγνωστος εις εμέ.