Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 2,14


Φιλιπ. 2,14

πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν,

Φιλιπ. 2,14

Ολα όσα ο Θεός διατάσσει πρέπει να τα εφαρμόζετε χωρίς να γογγύζετε, ότι τάχα είναι δύσκολα και πολλά, και χωρίς να γεννώνται μέσα σας διαλογισμοί αμφιβολίας και κλονισμοί, αν είναι ορθά και απαραίτητα, όσα το θείον θέλημα επιβάλλει.