Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 1,3


Φιλιπ. 1,3

Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν,

Φιλιπ. 1,3

Ευχαριστίας αναπέμπω στον Θεόν μου κάθε φοράν, που σας ενθυμούμαι.