Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 1,12


Τωβ. 1,12

καθότι ἐμεμνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μου.

Τωβ. 1,12

διότι είχα πάντοτε εις την μνήμην μου, με όλην μου την ψυχήν, τον Θεόν μου.