Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 9,4


Σοφ. Σειρ. 9,4

μετὰ ψαλλούσῃς μὴ ἐνδελέχιζε, μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς.

Σοφ. Σειρ. 9,4

Μη συχνάζης και μη συναναστρέφεσαι με τραγουδίστριαν, δια να μη περιπέσης και κυριευθής εις τα τεχνάσματά της.