Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 9,3


Σοφ. Σειρ. 9,3

μὴ ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ, μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς.

Σοφ. Σειρ. 9,3

Μη επιζητής συναντήσεις με εταίραν, μήπως περιπέσης εις τας παγίδας της.