Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,22


Σοφ. Σειρ. 7,22

κτήνη σοί ἐστιν, ἐπισκέπτου αὐτὰ καὶ εἰ ἔστι σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι.

Σοφ. Σειρ. 7,22

Εάν έχης κτήνη, φρόντιζε δι’ αυτά, και εάν αυτά σου είναι χρήσιμα, φύλαξέ τα κοντά σου.