Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 49,11


Σοφ. Σειρ. 49,11

Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβάβελ; καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός,

Σοφ. Σειρ. 49,11

Πως να δοξάσωμεν, όπως πρέπει, τον Ζοροβάβελ; Διότι αυτός είναι δακτυλίδι σφραγίδος στο δέξι χέρι.