Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,15


Σοφ. Σειρ. 47,15

γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου, καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων·

Σοφ. Σειρ. 47,15

Η μεγάλη σοφή σου διάνοια εσκέπασε την γην, την εγέμισες με σοφά και βαθυστόχαστα αποφθέγματα!