Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,7


Σοφ. Σειρ. 4,7

προσφιλῇ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου.

Σοφ. Σειρ. 4,7

Καμε τον εαυτόν σου αγαπητόν εις την κοινωνίαν των ανθρώπων. Και σκύψε ταπεινοφρόνως το κεφάλι σου εμπρός στους άρχοντας.