Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,29


Σοφ. Σειρ. 43,29

φοβερὸς Κύριος καὶ σφόδρα μέγας, καὶ θαυμαστὴ ἡ δυναστεία αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 43,29

Φοβερός είναι ο Κυριος και απείρως μέγας και θαυμαστή η δύναμίς του.