Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,17


Σοφ. Σειρ. 43,17

φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠδίνησε γῆν καὶ καταιγὶς Βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματος.

Σοφ. Σειρ. 43,17

Η φωνή της βροντής του προκαλεί ωδίνας τοκετού εις την γην. Ερχεται από τον βορράν καταιγίς και ανεμοστρόβιλος.