Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 42,4


Σοφ. Σειρ. 42,4

περὶ ἀκριβείας ζυγοῦ καὶ σταθμίων, περὶ κτήσεως πολλῶν καὶ ὀλίγων,

Σοφ. Σειρ. 42,4

Φρόντιζε να είναι ακριβής η ζυγαριά και τα ζύγια της και να αποκτήσης πολλά η ολίγα, αδιάφορον, με δικαιοσύνην όμως.