Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,8


Σοφ. Σειρ. 41,8

οὐαὶ ὑμῖν, ἄνδρες ἀσεβεῖς, οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον Θεοῦ Ὑψίστου·

Σοφ. Σειρ. 41,8

Αλλοίμονον εις σας, ω ασεβείς άνδρες, οι οποίοι έχετε εγκαταλείψει τον νόμον του Υψίστου Θεού.