Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,21


Σοφ. Σειρ. 41,21

ἀπὸ σκορακισμοῦ λήψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς,

Σοφ. Σειρ. 41,21

Να εντρέπεσθε τας παρανόμους δοσοληψίας, και όταν οι άλλοι σας χαιρετούν, σεις δε σιωπάτε.