Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,29


Σοφ. Σειρ. 39,29

πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ θάνατος, πάντα ταῦτα εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται·

Σοφ. Σειρ. 39,29

Φλογερόν καύμα, χάλαζα και θάνατος, όλα αυτά έγιναν εις τιμωρίαν των ασεβών.