Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,12


Σοφ. Σειρ. 39,12

Ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι καὶ ὡς διχομηνία ἐπληρώθην.

Σοφ. Σειρ. 39,12

Θέλω ακόμη να διηγηθώ τας σκέψεις μου, από τας οποίας είμαι πλήρης, όπως η πανσέληνος.