Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,7


Σοφ. Σειρ. 38,7

ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καὶ ἦρε τὸν πόνον αὐτοῦ,

Σοφ. Σειρ. 38,7

Δια των ιατρών και των φαρμάκων θεραπεύει ο Θεός και αφαιρεί τας ενοχλήσστου ασθενούς.