Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,30


Σοφ. Σειρ. 37,30

ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται πόνος, καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας.

Σοφ. Σειρ. 37,30

Τα πολλά φαγητά φέρουν βάρος και ταλαιπωρίαν στον στόμαχον. Η δε λαιμαργία φθάνει μέχρι πόνων κοιλίας.