Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,28


Σοφ. Σειρ. 37,28

οὐ γὰρ πάντα πᾶσι συμφέρει, καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖ.

Σοφ. Σειρ. 37,28

Διότι δεν είναι όλα τα φαγητά δι’ όλους τους ανθρώπους και δι’ όλας τας περιστάσεις, ούτε και όλοι οι άνθρωποι ευχαριστούνται εις όλα.