Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,19


Σοφ. Σειρ. 36,19

φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας, οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς.

Σοφ. Σειρ. 36,19

Οπως ο λάρυγξ, όταν γεύεται φαγητά αγρίων ζώων του κυνηγίου, τα διακρίνει, έτσι και η σοφή διάνοια διακρίνει τους ψευδείς λόγους.