Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,13


Σοφ. Σειρ. 36,13

πλῆσον Σιὼν ἀρεταλογίας σου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου.

Σοφ. Σειρ. 36,13

Γέμισε την Σιών με δοξολογίας των μεγαλείων σου, και με την δόξαν σου τον λαόν σου.