Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,12


Σοφ. Σειρ. 36,12

οἰκτείρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ἱερουσαλήμ, πόλιν καταπαύματός σου.

Σοφ. Σειρ. 36,12

Σπλαγχνίσου την πόλιν του ιερού ναού σου, την Ιερουσαλήμ, που είναι η πόλις, όπου συ επαναπαύεσαι.