Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 35,5


Σοφ. Σειρ. 35,5

προσφορὰ δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, καὶ ἡ εὐωδία αὐτῆς ἔναντι Ὑψίστου.

Σοφ. Σειρ. 35,5

Η προσφορά θυσίας εκ μέρους του δικαίου λιπαίνει το θυσιαστήριον του Κυρίου και η ευωδία αυτής φθάνει ενώπιον του Υψιστου Θεού.