Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 35,20


Σοφ. Σειρ. 35,20

ἕως ἂν συντρίψῃ ὀσφὺν ἀνελεημόνων, καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀνταποδώσει ἐκδίκησιν,

Σοφ. Σειρ. 35,20

μέχρις ότου θα συντρίψη, την μέσην των σκληρών αυτών ανθρώπων και θα τιμωρήση τα ασεβή έθνη·